1. diadoker

  diadoker, diadocher, benämning på Alexander den stores efterföljare.
 2. diadem

  diadem, tiara, pannband för män och kvinnor, ibland av guld och prytt med ädelstenar, pärlor o.d.
 3. diadokokinesi

  diadokokinesi, diadochokinesis, snabba, på varandra följande, motsatta rörelser, t.ex. vändning av handflatan hastigt uppåt och nedåt i horisontalplanet.
 4. diademmarkatta

  diademmarkatta, Cercopithecus mitis, art i familjen markattartade apor.
 5. Diadelphia

  Diadelphia, klass 17 i Linnés sexualsystem, karakteriserad av att blommornas ståndarsträngar sitter förenade i två grupper, medan ståndarknapparna är fria från varandra.
 6. Diadoumenos

  Diadoumenos, ett av den grekiske skulptören Polykleitos viktigaste verk, bevarat i ett flertal marmorkopior.
 7. diadochi

  diadochi, förmågan hos olika joner med likartade laddningar och jonradier att inta samma gitterposition i viss kristall.
 8. Diadema

  Diadema, släkte i sjöborrefamiljen Diadematidae.
 9. diadem

  diade´m subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: dia-dem-et
  Svensk ordbok
 10. diadok

  diadok [-då´k] subst. ~en ~er ORDLED: dia-dok-en
  Svensk ordbok