1. diadochi

  diadochi, förmågan hos olika joner med likartade laddningar och jonradier att inta samma gitterposition i viss kristall.
 2. diadem

  diadem, tiara, pannband för män och kvinnor, ibland av guld och prytt med ädelstenar, pärlor o.d.
 3. diademmarkatta

  diademmarkatta, Cercopithecus mitis, art i familjen markattartade apor.
 4. Diadelphia

  Diadelphia, klass 17 i Linnés sexualsystem, karakteriserad av att blommornas ståndarsträngar sitter förenade i två grupper, medan ståndarknapparna är fria från varandra.
 5. Diadoumenos

  Diadoumenos, ett av den grekiske skulptören Polykleitos viktigaste verk, bevarat i ett flertal marmorkopior.
 6. Diadema

  Diadema, släkte i sjöborrefamiljen Diadematidae.
 7. diadokokinesi

  diadokokinesi, diadochokinesis, snabba, på varandra följande, motsatta rörelser, t.ex. vändning av handflatan hastigt uppåt och nedåt i horisontalplanet.
 8. diadoker

  diadoker, diadocher, benämning på Alexander den stores efterföljare.
 9. diadem

  diade´m subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: dia-dem-et
  Svensk ordbok
 10. diadok

  diadok [-då´k] subst. ~en ~er ORDLED: dia-dok-en
  Svensk ordbok