1. diaspora

  diaspora, benämning på folkgrupp som lever utanför det geografiska område som människorna i gruppen definierar som sitt hemland.

 2. Bartolomeu Dias

  Dias, Bartolomeu, född cirka 1450, död 1500, portugisisk sjöfarare, den förste europé som kringseglade Afrikas sydspets.

 3. diastole

  diastole, tidsperioden mellan två sammandragningar av hjärtats kammare.
 4. diastoliskt blodtryck

  diastoliskt blodtryck, det blodtryck som kan uppmätas under hjärtkamrarnas avslappningsfas (diastole).
 5. Sirimavo Ratwatte Dias Bandaranaike

  Bandaranaike, Sirimavo Ratwatte Dias, 1916–2000, srilankesisk politiker, premiärminister i Ceylon/Sri Lanka 1960–65, 1970–77 och 1994–2000; mor till Chandrika Kumaratunga.
 6. diastas

  diastas, mellanrum, t.ex. mellan benändarna vid en fraktur.
 7. diastema

  diastema, pluralis diastemata, inom tandvården avbrott i tandraden, mellanrum mellan tänderna om högst ca en halv tandbredd.
 8. diaspor

  diaspor, i botaniken spridningsenhet, antingen vegetativ, t.ex. groddknopp, skottdel och reva, eller fruktifikativ, t.ex. frö, frukt och fruktförband.
 9. diastrofism

  diastrofism, sammanfattande term för alla de processer som verkar deformerande på jordskorpan, t.ex. upphöjning, nedsänkning, veckning och förkastning.
 10. diaspor

  diaspor, vitt eller gråvitt mineral med sammansättningen AlO(OH).