1. diates

  diates, grammatisk term som traditionellt används för vissa distinktioner i verbböjningen (t.ex. den mellan aktiv och passiv i svenskan), morfologisk diates.
 2. diatomit

  diatomit, kiselgur, diatoméjord, kiseljord, sjösediment till största delen bildat av de kiselsyrarika skalen av kiselalger, diatoméer.
 3. diatermikniv

  diatermikniv, elektriskt instrument som används vid kirurgiska ingrepp för att skära i eller ”smälta ned” (koagulera) vävnader.
 4. diatonik

  diatonik, musikterm.
 5. diatermi

  diatermi, uppvärmning av djuptliggande vävnader med hjälp av högfrekvent växelström.
 6. diates

  diates, medfödd benägenhet för vissa sjukliga reaktioner.
 7. diatrem

  diatrem, smalt trattformad, vulkanisk tillförselkanal, bildad vid explosiv vulkanism.
 8. diatomacéer

  diatomacéer, annat namn på kiselalger.
 9. Diatrymiformes

  Diatrymiformes, det vetenskapliga namnet på den utdöda fågelordningen rovtranor.
 10. Diatessaron

  Diatessaron, evangelieharmoni, skapad av Tatianos ca 170.