1. diates

  diates, medfödd benägenhet för vissa sjukliga reaktioner.
 2. diates

  diates, grammatisk term som traditionellt används för vissa distinktioner i verbböjningen (t.ex. den mellan aktiv och passiv i svenskan), morfologisk diates.
 3. diatermikniv

  diatermikniv, elektriskt instrument som används vid kirurgiska ingrepp för att skära i eller ”smälta ned” (koagulera) vävnader.
 4. diatretaglas

  diatretaglas, en grupp romerska glasbägare och -skålar, vilkas kärlvägg omges av ett nätverk i glas.
 5. diatomit

  diatomit, kiselgur, diatoméjord, kiseljord, sjösediment till största delen bildat av de kiselsyrarika skalen av kiselalger, diatoméer.
 6. diatoméslam

  diatoméslam, ett s.k. organiskt pelagiskt havsbottensediment.
 7. diatoméockra

  diatoméockra, gul, röd, brun, gulgrön eller till och med blå jordart med hög halt av diatoméskal och oftast också av järnhydroxid samt med gyttjesubstans.
 8. Diatrype

  Diatrype, släkte sporsäckssvampar med sju arter i Sverige.
 9. Diatryma

  Diatryma, det vetenskapliga namnet på ett utdött släkte rovtranor.
 10. diatoméanalys

  diatoméanalys, undersökning av fossila och nutida vattenmiljöers pH, salthalt, vattendjup m.m. med ledning av förekomsten av olika kiselalger, diatoméer.