1. diates

  diates, medfödd benägenhet för vissa sjukliga reaktioner.
 2. diates

  diates, grammatisk term som traditionellt används för vissa distinktioner i verbböjningen (t.ex. den mellan aktiv och passiv i svenskan), morfologisk diates.
 3. grammatik

  grammatik, regler för hur ett språks ord böjs och kombineras till ordgrupper och satser.
 4. hemorragisk

  hemorragisk, medicinsk term: förenad med (benägenhet för) blödning; t.ex. hemorragisk diates, benägenhet för blödningar.
 5. aktiv

  aktiv, aktivum, en böjningskategori hos verbet i vissa språk (eller en semantisk-syntaktisk egenskap hos satser i dessa språk).
 6. vichyssoise

  vichyssoise, soppa gjord på purjolök, potatis, buljong och mjölk.
 7. medium

  medium, en verbböjningskategori som ansetts vara ett mellanting mellan aktiv och passiv.
 8. medio-passiv

  medio-passiv, en verbböjningskategori i grekiskan.
 9. konjugation

  konjugation, verbets böjning i tempus, modus, diates (passiv–aktiv), person, numerus; även beteckning för verbets olika böjningsklasser.
 10. passiv

  passiv, passivum, grammatisk term för satser och verb som systematiskt skiljer sig till form och betydelse från aktiva satser och verb; jämför diates.