1. didaktik

  didaktik, läran om undervisning; undervisningens och inlärningens teori och praktik.
 2. didaktik

  didakti´k subst. ~en ORDLED: di-dakt-ik-en
  Svensk ordbok
 3. didaktiker

  didak´tiker subst. ~n, plur. ~ ORDLED: di-dakt-ik-ern
  Svensk ordbok
 4. Albert Lilius

  Lilius, Albert, 1873–1947, finländsk pedagog, professor vid Helsingfors universitet 1920–39.
 5. Föreningen Sveriges Pedagoger

  Föreningen Sveriges Pedagoger, FSP , den första gemensamma yrkesföreningen för olika slags lärare, pedagoger och forskare i pedagogik och didaktik, grundad 1991.
 6. pedagogik

  pedagogik, vetande och metoder som tillämpas i uppfostran, undervisning och utbildning.
 7. Lena Kåreland

  Kåreland, Helena ( Lena), född Alsin 1940, litteraturvetare, professor i litteraturvetenskaplig ämnesteori vid litteraturvetenskapliga institutionen och i svenskämnets didaktik vid institutionen för didaktik, Uppsala universitet.
 8. Waldemar Ruin

  Ruin, Waldemar, 1857–1938, finländsk filosof och pedagog, professor i pedagogik och didaktik vid Helsingfors universitet 1888–1926, universitetets rektor 1915–20.
 9. Krut

  Krut, Kritisk utbildningstidskrift, tidskrift utgiven 1977–2011 i syfte att vara ett forum för oberoende, kritiska diskussioner om pedagogik och politik.
 10. Felix Klein

  Klein, Felix, 1849–1925, tysk matematiker, professor i Erlangen, München, Leipzig och (1886–1913) Göttingen.