1. didaktisk

  didak´tisk adj. ~t ORDLED: di-dakt-isk
  Svensk ordbok
 2. didaktisk litteratur

  didaktisk litteratur, eller lärodiktning, har ibland urskilts som en egen grundform inom diktkonsten.
 3. lärodiktning

  lärodiktning, detsamma som didaktisk litteratur.
 4. fenomenologisk pedagogik

  fenomenologisk pedagogik, pedagogisk ansats inspirerad av fenomenologin.
 5. Gregorius mässa

  Gregorius mässa, bildframställning av hur den lidande Kristus visar sig för påven Gregorius I, då han firar mässan.
 6. parabelsaga

  parabelsaga, didaktisk folksaga av liknelsekaraktär, vanlig i framför allt Främre Orienten.
 7. skrämselväsen

  skrämselväsen, fiktivt folktroväsen som använts i didaktisk-pedagogiskt syfte, som t.ex. brunnsgubben för att hålla barn borta från de farliga brunnarna.
 8. Jacob van Maerlant

  van Maerlant, Jacob, ca 1225–ca 1300, nederländskspråkig författare från Flandern (numera Belgien).
 9. Münchener Bilderbogen

  Münchener Bilderbogen , benämning på illustrerade ettbladstryck som åren 1848–98 utgavs på förlaget Braun & Schneider i München.
 10. reflexionsdikt

  reflexionsdikt, tankedikt , dikt som diskuterar stora frågor, t.ex. den om livets mening.