1. didaktisk litteratur

  didaktisk litteratur, eller lärodiktning, har ibland urskilts som en egen grundform inom diktkonsten.
 2. didaktisk

  didak´tisk adj. ~t ORDLED: di-dakt-isk
  Svensk ordbok
 3. fenomenologisk pedagogik

  fenomenologisk pedagogik, pedagogisk ansats inspirerad av fenomenologin.
 4. lärodiktning

  lärodiktning, detsamma som didaktisk litteratur.
 5. Gregorius mässa

  Gregorius mässa, bildframställning av hur den lidande Kristus visar sig för påven Gregorius I, då han firar mässan.
 6. parabelsaga

  parabelsaga, didaktisk folksaga av liknelsekaraktär, vanlig i framför allt Främre Orienten.
 7. Munro Leaf

  Leaf, Munro, 1905–76, amerikansk barnboksförfattare och illustratör.
 8. skrämselväsen

  skrämselväsen, fiktivt folktroväsen som använts i didaktisk-pedagogiskt syfte, som t.ex. brunnsgubben för att hålla barn borta från de farliga brunnarna.
 9. Cynewulf

  Cynewulf ( Cynwulf, Kynewulf), 700- eller 800-talet e.Kr., fornengelsk skald, vars namn står skrivet med runor mot slutet av de fyra längre dikter som tillskrivs honom.
 10. Martin Agricola

  Agricola (egentligen Sore), Martin, 1486–1556, tysk musikteoretiker, musikpedagog och tonsättare, kantor i Magdeburg (efter ca 1527).