1. didaktisk litteratur

  didaktisk litteratur, eller lärodiktning, har ibland urskilts som en egen grundform inom diktkonsten.
 2. didaktisk

  didak´tisk adj. ~t ORDLED: di-dakt-isk
  Svensk ordbok
 3. lärodiktning

  lärodiktning, detsamma som didaktisk litteratur.
 4. fenomenologisk pedagogik

  fenomenologisk pedagogik, pedagogisk ansats inspirerad av fenomenologin.
 5. Gregorius mässa

  Gregorius mässa, bildframställning av hur den lidande Kristus visar sig för påven Gregorius I, då han firar mässan.
 6. parabelsaga

  parabelsaga, didaktisk folksaga av liknelsekaraktär, vanlig i framför allt Främre Orienten.
 7. Louis-Sébastien Mercier

  Mercier [mɛrsje], Louis-Sébastien, 1740–1814, fransk författare.
 8. skrämselväsen

  skrämselväsen, fiktivt folktroväsen som använts i didaktisk-pedagogiskt syfte, som t.ex. brunnsgubben för att hålla barn borta från de farliga brunnarna.
 9. didaktik

  didaktik, läran om undervisning; undervisningens och inlärningens teori och praktik.
 10. Gregorius av Tours

  Gregorius av Tours, egentligen Georgius Florentius, född ca 538, död ca 594, kyrkoman och historiker av gallo-romersk härkomst, helgon (firas 17 november).