1. Điên Biên Phu

  Điên Biên Phu, ort i nordvästra Vietnam, nära Laos.
 2. Diener & Diener

  Diener & Diener, schweizisk arkitektfirma med kontor i Basel och Berlin.
 3. diener

  diener, alifatiska eller alicykliska föreningar innehållande två kol–koldubbelbindningar.
 4. dienöstrol

  dienöstrol, syntetisk substans med svag östrogen effekt.
 5. diensyntes

  diensyntes, annan benämning på Diels–Alder-reaktionen.
 6. diencefalon

  diencefalon, anatomisk term för mellanhjärnan.
 7. Dientzenhofer

  Dientzenhofer, bayersk släkt med flera kända arkitekter, huvudsakligen verksamma i Böhmen.
 8. elektrocyklisk reaktion

  elektrocyklisk reaktion, reaktionstyp tillhörande de pericykliska reaktionerna.
 9. Kurt Alder

  Alder, Kurt, 1902–58, tysk kemist.
 10. Herman Teirlinck

  Teirlinck, Herman, 1879–1967, belgisk (nederländskspråkig) författare.