1. Điên Biên Phu

  Điên Biên Phu, ort i nordvästra Vietnam, nära Laos.
 2. diencefalon

  diencefalon, anatomisk term för mellanhjärnan.
 3. diener

  diener, alifatiska eller alicykliska föreningar innehållande två kol–koldubbelbindningar.
 4. diensyntes

  diensyntes, annan benämning på Diels–Alder-reaktionen.
 5. Diener & Diener

  Diener & Diener, schweizisk arkitektfirma med kontor i Basel och Berlin.
 6. Dientzenhofer

  Dientzenhofer, bayersk släkt med flera kända arkitekter, huvudsakligen verksamma i Böhmen.
 7. dienöstrol

  dienöstrol, syntetisk substans med svag östrogen effekt.
 8. Indokina

  Indokina, benämning på tidigare Franska Indokina (slutet av 1800-talet till 1949), omfattande nuvarande Kambodja, Laos och Vietnam.

 9. gerillakrigföring

  gerillakrigföring (av spanska guerrilla, egentligen ’litet krig’, diminutivform av guerra ’krig’, ursprungligen ett germanskt ord), krigföring som avser att beröva motståndaren en etablerad kontroll över ett område, främst genom rörlig strid av talrika mindre förband, vilka under lång tid utför sabotage och eldöverfall.
 10. alkener

  alkener, olefiner, organisk-kemisk ämnesklass med den generella formeln C nH 2n,­ karakteriserad av närvaron av en eller flera kol-koldubbelbindningar i en rak eller grenad kolvätekedja.