1. diensyntes

  diensyntes, annan benämning på Diels–Alder-reaktionen.
 2. diener

  diener, alifatiska eller alicykliska föreningar innehållande två kol–koldubbelbindningar.
 3. Điên Biên Phu

  Điên Biên Phu, ort i nordvästra Vietnam, nära Laos.
 4. Indokina

  Indokina, benämning på tidigare Franska Indokina (slutet av 1800-talet till 1949), omfattande nuvarande Kambodja, Laos och Vietnam.

 5. alkener

  alkener, olefiner, organisk-kemisk ämnesklass med den generella formeln C nH 2n,­ karakteriserad av närvaron av en eller flera kol-koldubbelbindningar i en rak eller grenad kolvätekedja.
 6. Diener & Diener

  Diener & Diener, schweizisk arkitektfirma med kontor i Basel och Berlin.
 7. gerillakrigföring

  gerillakrigföring (av spanska guerrilla, egentligen ’litet krig’, diminutivform av guerra ’krig’, ursprungligen ett germanskt ord), krigföring som avser att beröva motståndaren en etablerad kontroll över ett område, främst genom rörlig strid av talrika mindre förband, vilka under lång tid utför sabotage och eldöverfall.
 8. Kurt Alder

  Alder, Kurt, 1902–58, tysk kemist.
 9. Vo Nguyên Giap

  Giap, Vo Nguyên, 1912–2013, vietnamesisk militär och politiker.
 10. elektrocyklisk reaktion

  elektrocyklisk reaktion, reaktionstyp tillhörande de pericykliska reaktionerna.