1. diensyntes

  diensyntes, annan benämning på Diels–Alder-reaktionen.
 2. diener

  diener, alifatiska eller alicykliska föreningar innehållande två kol–koldubbelbindningar.
 3. Diener & Diener

  Diener & Diener, schweizisk arkitektfirma med kontor i Basel och Berlin.
 4. Điên Biên Phu

  Điên Biên Phu, ort i nordvästra Vietnam, nära Laos.
 5. elektrocyklisk reaktion

  elektrocyklisk reaktion, reaktionstyp tillhörande de pericykliska reaktionerna.
 6. Kurt Alder

  Alder, Kurt, 1902–58, tysk kemist.
 7. Lettland

  Lettland, stat vid Östersjön.

 8. Herman Teirlinck

  Teirlinck, Herman, 1879–1967, belgisk (nederländskspråkig) författare.
 9. Dion

  Dion (grekiska Diēn), antik stad i södra Makedonien, i landskapet Pierien.
 10. cykloaddition

  cykloaddition, en typ av pericyklisk reaktion.