1. dieselolja

  dieselolja, diesel, bränsle som används i dieselmotorer och består av en kolväteblandning.

 2. Dies irae

  Dies irae, inledningsord till och namn på en sekvens ur den katolska dödsmässan, även medtagen i Den svenska psalmboken (nr 634: ”Vredens stora dag är nära”).
 3. dieselmotor

  dieselmotor, en av Rudolf Diesel utvecklad förbränningsmotor med kompressionständning.
 4. diesellok

  diesellok, motorlok, egentligen förbränningsmotorlok, lok med dieselmotor (eller ev. annan förbränningsmotor) som primär drivkälla, från vilken överföringen av energin till drivhjulen sker mekaniskt, elektriskt eller hydrauliskt (hydrodynamiskt eller hydrostatiskt).
 5. Rudolf Diesel

  Diesel, Rudolf, 1858–1913, tysk ingenjör som uppfann dieselmotorn och utvecklade de första exemplaren av den.
 6. nulla dies sine linea

  nulla dies sine linea (latin), ’ingen dag utan en linje’, levnadsregel som enligt Plinius d.ä. uppställts av den grekiska målaren Apelles.
 7. domens dag

  domens dag, i kristendomen och islam den dag då avgörandet fälls beträffande människans slutliga tillvaro i evigheten.
 8. dieselmotor

  dieselmotor [di`s-] subst. ~n ~er ORDLED: diesel--mot-or-er
  Svensk ordbok
 9. diesel

  diesel [di´s-] subst. ~n dieslar ORDLED: diesl-ar
  Svensk ordbok
 10. jul

  jul, den kristna högtid som firas 25 december till minne av Jesu födelse (fornsvenska Kristi födslodagher eller Herrens födslodagher, på latin in nativitate Domini eller dies natalis).