1. Dies irae

  Dies irae, inledningsord till och namn på en sekvens ur den katolska dödsmässan, även medtagen i Den svenska psalmboken (nr 634: ”Vredens stora dag är nära”).
 2. nulla dies sine linea

  nulla dies sine linea (latin), ’ingen dag utan en linje’, levnadsregel som enligt Plinius d.ä. uppställts av den grekiska målaren Apelles.
 3. dieselmotor

  dieselmotor, en av Rudolf Diesel utvecklad förbränningsmotor med kompressionständning.
 4. diesellok

  diesellok, motorlok, egentligen förbränningsmotorlok, lok med dieselmotor (eller ev. annan förbränningsmotor) som primär drivkälla, från vilken överföringen av energin till drivhjulen sker mekaniskt, elektriskt eller hydrauliskt (hydrodynamiskt eller hydrostatiskt).
 5. dieselolja

  dieselolja är det bränsle som används i dieselmotorer.
 6. dieselmotor

  dieselmotor [di`s-] subst. ~n ~er ORDLED: diesel--mot-or-er
  Svensk ordbok
 7. diesel

  diesel [di´s-] subst. ~n dieslar ORDLED: diesl-ar
  Svensk ordbok
 8. F Adolf W Diesterweg

  Diesterweg, Friedrich Adolf Wilhelm, 1790–1866, tysk reformpedagog som ivrade för en höjd allmän folkbildning och en förbättrad lärarutbildning.
 9. Rudolf Diesel

  Diesel, Rudolf, 1858–1913, tysk ingenjör som uppfann dieselmotorn och utvecklade de första exemplaren av den.
 10. Vin Diesel

  Diesel, Vin, egentligen Mark Sinclair Vincent, född 1967, amerikansk skådespelare, manusförfattare, regissör och producent.