1. diet

  diet, äldre benämning på medicinskt utformad kost som är avsedd att reducera verkningarna av sjukdom eller stört näringsupptag, eller som ska skydda personen mot substanser som kan ge överkänslighetsreaktioner.
 2. diet

  diet, äldre benämning på lantdag, riksdag, särskilt om det tysk-romerska rikets riksdag.
 3. diet

  diet, västerländsk benämning på Japans parlament, beroende på att man i Japan utgick från en preussisk författning som modell för Meijiförfattningen.
 4. dietyleter

  dietyleter, kemisk förening med formeln (C 2H 5) 2O, i dagligt tal kallad eter (se eter).
 5. dietik

  dietik, dietetik, läran om kostens betydelse för att behandla och förebygga sjukdomar.
 6. Dietrich Bonhoeffer

  Bonhoeffer, Dietrich, född 4 februari 1906, död 9 april 1945, tysk luthersk teolog.
 7. Dieter Strand

  Strand, Dieter, född 1936, journalist, anställd vid Stockholms-Tidningen 1962–66, sedan 1966 vid Aftonbladet.
 8. dietist

  dietist, person som ger kostråd till människor som på grund av sjukdom eller av profylaktiska skäl måste hålla en speciell kost.
 9. dietylenglykol

  dietylenglykol, 2,2′-oxibisetanol, (HOCH 2CH 2) 2O, färglös vätska med hög kokpunkt, 245 °C.
 10. dietylftalat

  dietylftalat, ftalsyradietylester, färglös vätska som används som mjukgörare i plaster.