1. kattbjörn

  kattbjörn, mindre panda, Ailurus fulgens, art i familjen halvbjörnar (ibland förd till familjen björnar eller till en egen familj, Ailuridae).
 2. diet

  diet, äldre benämning på medicinskt utformad kost som är avsedd att reducera verkningarna av sjukdom eller stört näringsupptag, eller som ska skydda personen mot substanser som kan ge överkänslighetsreaktioner.
 3. jättepanda

  jättepanda, bambubjörn, panda, Ailuropoda melanoleuca [-le uka], art som numera förs till familjen björnar (tidigare placerad i familjen halvbjörnar).
 4. kanin

  kanin, tamkanin, tamform som härstammar från vildkanin.
 5. specialist

  specialist, inom biologin organism som ställer relativt specifika krav på sin omvärld (jämför generalist).
 6. humoralpatologi

  humoralpatologi, lära med ursprung i antiken enligt vilken kroppens och själens sjukdomar orsakas av störningar i jämvikten mellan de fyra kroppsvätskorna blod, slem, gul galla och svart galla.
 7. antroposofi

  antroposofi, livs- och världsåskådning grundlagd av den österrikiske naturvetaren, filosofen och Goetheforskaren Rudolf Steiner.

 8. Homo habilis

  Homo habilis, homininart inom släktet äkta människor (Homo) som levde mellan 2,33 och 1,4 miljoner år sedan.

 9. gorillor

  gorillor, Gorilla, släkte hominider med två arter, östlig gorilla ( G. beringei) med de två underarterna östlig låglandsgorilla ( G.b. graueri) och bergsgorilla ( G.b. beringei) samt västlig gorilla ( G. gorilla) med de två underarterna västlig låglandsgorilla ( G.g. gorilla) och Cross River-gorilla ( G.g. diehli).
 10. nomader

  nomader, folk eller grupper av människor vilkas försörjningsform inte nödvändiggör eller medger fast bosättning.