1. diffusion

  diffusion, spontan materialtransport eller utbredning av ett ämne, orsakad av slumpvisa förändringar i egenrörelserna hos ämnets atomer eller molekyler.
 2. diffus

  diffus, utbredd, ej klart begränsad; oklar, obestämd.
 3. diffusion

  diffusion, samlande term för processer i natur och samhälle som medför att något element breder ut sig stegvis omkring en begynnelseort.
 4. diffusionism

  diffusionism, en riktning inom kultur- och socialantropologi, etnologi och folkloristik som lägger tonvikten på studiet av kulturelementens spridning.
 5. diffus

  diffu´s adj. ~t ORDLED: dif-fus
  Svensk ordbok
 6. diffus reflexion

  diffus reflexion, se reflexion.
 7. diffus solstrålning

  diffus solstrålning, den solstrålning som genom ljusspridning i atmosfären når ned till jordens mark- eller havsnivå.
 8. diffusor

  diffusor, teknisk anordning som under tryckökning retarderar ett strömmande medium.
 9. diffusionsdjup

  diffusionsdjup, i geofysiken det största djup i marken som en diffunderande elektromagnetisk puls når en viss tid efter det att pulsen alstrats vid markytan.
 10. diffusionsresistens

  diffusionsresistens, motstånd mot diffusion.