1. digerdöden

  digerdöden, det svenska namnet på den pandemi som gick över Eurasien och norra Afrika i mitten av 1300-talet.
 2. digitalisering

  digitalisering, ursprungligen omvandling av information från analog till digital representation, numera även allmänt om övergången till ett digitalt informationssamhälle.

 3. digital

  digital, om storhet: uttryckt med diskret representation, dvs. en sådan där data representeras med siffror i ett talsystem.
 4. sesam, öppna dig

  sesam, öppna dig, trollformel varmed grottan med rövarnas skatter öppnades i berättelsen ”Ali Baba och de 40 rövarna” i ”Tusen och en natt”.
 5. digitalteknik

  digitalteknik, sifferteknik, den grundläggande tekniken bakom datorn, räknedosan, digitaluret m.fl. elektroniska apparater och system.
 6. diglossi

  diglossi, användning av två klart åtskilda språkvarianter eller två olika språk i olika situationer.
 7. digitalkamera

  digitalkamera, elektronisk kamera, kamera som använder en platta med ljuskänsliga kiselceller, CCD (charge-coupled device), eller CMOS (complementary metal oxide semiconductor), och någon form av lagringsmedium i stället för traditionell film.
 8. Bord, duka dig!

  Bord, duka dig! är en folksaga som handlar om en fattig man som av djävulen har fått saker som gör honom rik.
 9. digambaras

  digambaras, benämning på anhängarna av en av jainismens två huvudgrenar; denna riktnings munkar tillåts inte – som ett led i en allmänt sträng praxis – bära några kläder.
 10. digitalur

  digitalur, ur med digital tidvisning, dvs. tiden anges i direkt avläsbara siffror för timme, minut och sekund.