1. digerdöden

  digerdöden, det svenska namnet på den pandemi som gick över Eurasien och norra Afrika i mitten av 1300-talet.
 2. digitalisering

  digitalisering, ursprungligen omvandling av information från analog till digital representation, numera även allmänt om övergången till ett digitalt informationssamhälle.

 3. digitalt utanförskap

  digitalt utanförskap, benämning på den situation personer som saknar  tillgång till internet befinner sig i. 

 4. digitalpengar

  digitalpengar, digitala pengar, betalmedel för elektronisk betalning.

 5. sesam, öppna dig

  sesam, öppna dig, trollformel varmed grottan med rövarnas skatter öppnades i berättelsen ”Ali Baba och de 40 rövarna” i ”Tusen och en natt”.
 6. digitalteknik

  digitalteknik, sifferteknik, den grundläggande tekniken bakom datorn, räknedosan, digitaluret m.fl. elektroniska apparater och system.
 7. digital

  digital, om storhet: uttryckt med diskret representation, dvs. en sådan där data representeras med siffror i ett talsystem.
 8. digital publicering

  digital publicering, elektronisk publicering, e-publicering, process som omfattar skapande, utgivning eller publicering av text, bild och ljud i digital form.

 9. Jessie Diggins

  Diggins, Jessica (Jessie), född 1991, amerikansk längdskidåkare.

 10. digitalkamera

  digitalkamera, elektronisk kamera, kamera som använder en platta med ljuskänsliga kiselceller, CCD (charge-coupled device), eller CMOS (complementary metal oxide semiconductor), och någon form av lagringsmedium i stället för traditionell film.