1. digerdöden

  digerdöden, det svenska namnet på den pandemi som gick över Eurasien och norra Afrika i mitten av 1300-talet.
 2. digitalisering

  digitalisering, ursprungligen omvandling av information från analog till digital representation, numera även allmänt om övergången till ett digitalt informationssamhälle.

 3. digitalpengar

  digitalpengar, digitala pengar, betalmedel för elektronisk betalning.

 4. digitalteknik

  digitalteknik, sifferteknik, den grundläggande tekniken bakom datorn, räknedosan, digitaluret m.fl. elektroniska apparater och system.
 5. digital

  digital, om storhet: uttryckt med diskret representation, dvs. en sådan där data representeras med siffror i ett talsystem.
 6. diglossi

  diglossi, användning av två klart åtskilda språkvarianter eller två olika språk i olika situationer.
 7. digitalt utanförskap

  digitalt utanförskap, benämning på den situation personer som saknar  tillgång till internet befinner sig i. 

 8. digital publicering

  digital publicering, elektronisk publicering, e-publicering, process som omfattar skapande, utgivning eller publicering av text, bild och ljud i digital form.

 9. digambaras

  digambaras, benämning på anhängarna av en av jainismens två huvudgrenar; denna riktnings munkar tillåts inte – som ett led i en allmänt sträng praxis – bära några kläder.
 10. sesam, öppna dig

  sesam, öppna dig, trollformel varmed grottan med rövarnas skatter öppnades i berättelsen ”Ali Baba och de 40 rövarna” i ”Tusen och en natt”.