1. digel

  digel, den rörliga av de två plattor mellan vilka man i äldre högtryckspressar av flatbäddstyp pressade tryckpappret mot de infärgade stilarna.
 2. digel

  di`gel subst. ~n diglar ORDLED: digl-ar
  Svensk ordbok
 3. digelpress

  digelpress, en typ av högtryckspress där både tryckform och mottryckskropp är plana.
 4. digelpress

  di`gelpress subst. ~en ~ar ORDLED: digel--press-en
  Svensk ordbok
 5. blodigel

  blo`digel subst. ~n blodiglar ORDLED: blod--igl-ar
  Svensk ordbok