1. dika

  di`ka verb ~de ~t ORDLED: dik-ar SUBST.: dikande, dikning
  Svensk ordbok
 2. DIK

  DIK, DIC, förkortning för disseminerad intravasal koagulation.
 3. dike

  dike, grävd ränna (öppen eller täckt) för avvattning av mark.
 4. dikapetalväxter

  dikapetalväxter, Dichapetalaceae, tvåhjärtbladig växtfamilj med ca 200 arter buskar och små träd; några är lianer.
 5. Dikanäs

  Dikanäs, samhälle i Vilhelmina kommun, Lappland (Västerbottens län), 100 km nordväst om Vilhelmina.
 6. dikarboxylsyror

  dikarboxylsyror, organisk-kemiska föreningar som innehåller två karboxylgrupper (–COOH), vilka dissocierar i två steg.

 7. Dikaiarchos

  Dikaiarchos, 300–200-talet f.Kr., grekisk filosof (peripatetiker).
 8. dikalv

  dikalv, kalv som upp till ca 6 månaders ålder diar en diko eller en amko.
 9. dikaryot

  dikaryot sägs en cell med två cellkärnor vara.
 10. Dike

  Dike, i grekisk myt rättvisans gudinna, en av de tre horerna och dotter till Zeus och Themis.