1. Dike

  Dike, i grekisk myt rättvisans gudinna, en av de tre horerna och dotter till Zeus och Themis.
 2. dike

  dike, grävd ränna (öppen eller täckt) för avvattning av mark.
 3. dike

  di`ke subst. ~t ~n ORDLED: dik-et
  Svensk ordbok
 4. dikesöga

  dikesöga, anlagt utlopp för ett täckdike i ett öppet dike, ofta bestående av järnrör, betongrör eller trätrumma.
 5. dikesbrunn

  dikesbrunn, brunn anlagd i en låg punkt i ett dike för uppsamling och avledning av vatten.
 6. dikeslånke

  dikeslånke, Callitriche stagnalis, art i familjen grobladsväxter.
 7. dikesskräppa

  dikesskräppa, Rumex conglomeratus, art i familjen slideväxter.
 8. dikesveronika

  dikesveronika, sjöveronika, Veronica catenata, art i familjen grobladsväxter.
 9. dikesgrävmaskin

  dikesgrävmaskin, annan benämning på täckdikningsmaskin.
 10. dikeskörning

  di`keskörning subst. ~en ~ar ORDLED: dik-es--kör-ning-en
  Svensk ordbok