1. dike

  dike, grävd ränna (öppen eller täckt) för avvattning av mark.
 2. Dike

  Dike, i grekisk myt rättvisans gudinna, en av de tre horerna och dotter till Zeus och Themis.
 3. dike

  di`ke subst. ~t ~n ORDLED: dik-et
  Svensk ordbok
 4. DIK

  DIK, DIC, förkortning för disseminerad intravasal koagulation.
 5. hästhov

  hästhov är en vårblomma.
 6. teodicéproblemet

  teodicéproblemet, term införd av Leibniz för problemet om det ondas existens i en värld som antas vara skapad av en Gud som är både god, allvetande och allsmäktig.
 7. dikesöga

  dikesöga, anlagt utlopp för ett täckdike i ett öppet dike, ofta bestående av järnrör, betongrör eller trätrumma.
 8. dikesbrunn

  dikesbrunn, brunn anlagd i en låg punkt i ett dike för uppsamling och avledning av vatten.
 9. dikeslånke

  dikeslånke, Callitriche stagnalis, art i familjen grobladsväxter.
 10. dikesskräppa

  dikesskräppa, Rumex conglomeratus, art i familjen slideväxter.