1. dikesöga

  dikesöga, anlagt utlopp för ett täckdike i ett öppet dike, ofta bestående av järnrör, betongrör eller trätrumma.
 2. dikesbrunn

  dikesbrunn, brunn anlagd i en låg punkt i ett dike för uppsamling och avledning av vatten.
 3. dikeslånke

  dikeslånke, Callitriche stagnalis, art i familjen grobladsväxter.
 4. dikesskräppa

  dikesskräppa, Rumex conglomeratus, art i familjen slideväxter.
 5. dikesveronika

  dikesveronika, sjöveronika, Veronica catenata, art i familjen grobladsväxter.
 6. dikesgrävmaskin

  dikesgrävmaskin, annan benämning på täckdikningsmaskin.
 7. dikeskörning

  di`keskörning subst. ~en ~ar ORDLED: dik-es--kör-ning-en
  Svensk ordbok
 8. DIK

  DIK, DIC, förkortning för disseminerad intravasal koagulation.
 9. Dike

  Dike, i grekisk myt rättvisans gudinna, en av de tre horerna och dotter till Zeus och Themis.
 10. DIK

  DIK, fackförbund inom Saco.