1. dikotomi

  dikotomi, inom samhällsvetenskaperna: variabel eller egenskap som är delad i två varandra ömsesidigt uteslutande kategorier.
 2. dikotomi

  dikotomi, i logiken och matematiken särskilt delning av en klass (eller mängd) i två tillsammans uttömmande och varandra uteslutande delklasser (eller delmängder), dvs. så att varje element i den ursprungliga klassen ingår i en av delklasserna men inget ingår i båda.
 3. dikotomi

  dikotomi, inom botaniken: detsamma som gaffelgrening, den enklaste förgreningstypen hos kärlväxter.
 4. dikotomi

  dikotomi´ subst. ~n äv. ~en, ~er ORDLED: diko-tom-in
  Svensk ordbok
 5. innehåll

  innehåll, inom dikt och bildkonst ett begrepp som korresponderar med begreppet form.
 6. ande

  ande, gudomlig, okroppslig makt.
 7. gaffelgrening

  gaffelgrening, dikotomi, förgreningstyp hos växter och alger, vilken innebär att två likvärda grenar eller flikar utvecklas ur var sin ny tillväxtpunkt vid varje förgreningsställe sedan den ursprungliga tillväxtpunktens verksamhet avstannat.
 8. Tibet

  Tibet, kinesiska Xizang, autonomt område i västra Kina; 1,2 miljoner km2, 3,2 miljoner invånare (2016).

 9. mönstervariabler

  mönstervariabler, sociologisk typologi för flerdimensionell klassificering av möjliga förhållningssätt i olika typer av sociala sammanhang, utformad av Talcott Parsons och Edward Shils.
 10. sociologi

  sociologi, läran eller vetenskapen om samhället, akademisk disciplin som har ”det sociala” som särskilt studieobjekt.