1. dikt

  dikt, litterär term som vanligen avser språkkonst i bunden form, med mer eller mindre regelbundna metriska mönster och ofta rim av olika slag, vad som också kallas poesi.
 2. dikt

  2dikt adv.
  Svensk ordbok
 3. dikt

  1dikt subst. ~en ~er ORDLED: dikt-en
  Svensk ordbok
 4. strofisk dikt

  strofisk dikt, en dikt uppbyggd av strofer. Motsatsen är stikisk vers.
 5. Dagens dikt

  Dagens dikt, ett av de äldsta, ännu löpande programmen i svensk radio, lanserat 1937 av Pontus Bohman, som också i flera decennier svarade för urvalet ur svensk eller till svenska översatt lyrik.
 6. engagerad dikt

  engagerad dikt sysslar i allmänhet med samhällsproblem, i vår egen tid, t.ex. med miljö-, kvinno-, freds- och u-landsfrågor.
 7. symfonisk dikt

  symfonisk dikt, symfoniskt, oftast ensatsigt orkesterverk med programmatiskt innehåll inspirerat av en dikt eller en poetisk idé.
 8. diktat

  diktat, beslut, överenskommelse eller fördrag som påtvingas en svagare part utan hänsyn till dennas intressen, ofta under utnyttjande av eller hot om användning av överlägsna maktmedel.
 9. diktning

  diktning, tätning av nitade fogar, t.ex. på ångpannor, genom stukning (med hjälp av riktmejsel) av plåtkant mot underliggande plåt.
 10. diktart

  diktart, inom litteraturen alternativ till termen genre, kanske oftast i första hand som beteckning för vad Goethe kallade diktens tre ”naturformer”: den lyriska, den episka och den dramatiska.