1. dikt

  dikt, litterär term som vanligen avser språkkonst i bunden form, med mer eller mindre regelbundna metriska mönster och ofta rim av olika slag, vad som också kallas poesi.
 2. diktatur

  diktatur, styrelseform där all statsmakt är koncentrerad till en viss person eller en viss grupp.
 3. diktator

  diktator, politisk ledare som stödd på speciella maktmedel härskar utan inskränkningar och utan att lämna något inflytande till folket.
 4. strofisk dikt

  strofisk dikt, en dikt uppbyggd av strofer. Motsatsen är stikisk vers.
 5. Diktatorn

  Diktatorn, originaltitel The Great Dictator, amerikansk film i regi av Charles Chaplin (premiär 1940).
 6. proletariatets diktatur

  proletariatets diktatur, beteckning som härrör från den franske revolutionären Blanqui.
 7. symfonisk dikt

  symfonisk dikt, symfoniskt, oftast ensatsigt orkesterverk med programmatiskt innehåll inspirerat av en dikt eller en poetisk idé.
 8. diktator

  diktator, innehavaren av ett utomordentligt statsämbete i den romerska republiken.
 9. diktart

  diktart, inom litteraturen alternativ till termen genre, kanske oftast i första hand som beteckning för vad Goethe kallade diktens tre ”naturformer”: den lyriska, den episka och den dramatiska.
 10. diktion

  diktion, sätt att uttala och frasera, särskilt med hänsyn till tydligheten.