1. dilemma

  dilemma, i traditionell logik namn på vissa typer av slutledningar i vilka en av premisserna består av en disjunktion av två satser (dilemmats s.k. horn).
 2. fångarnas dilemma

  fångarnas dilemma, benämning på ett beslutsproblem som blivit klassiskt inom spelteorin.

 3. dilemmasaga

  dilemmasaga, saga som slutar med att berättaren ställer en fråga till lyssnarna om de anser att t.ex. sagans hjälte handlade rätt i en viss situation eller att sagans slut var rättvist eller om de tror på berättelsens mera supranormala inslag.
 4. dilemma

  dilemm`a subst. ~t ~n ORDLED: di-lemm-at
  Svensk ordbok
 5. fiskar

  fiskar är djur som lever i vatten.
 6. konflikt

  konflikt, motsättning som kräver lösning.
 7. Immanuel Kant

  Kant, Immanuel, född 22 april 1724, död 12 februari 1804, tysk filosof, professor i logik och metafysik i Königsberg från 1770.
 8. Mellanöstern

  Mellanöstern, region i sydvästra Asien, ibland innefattas även delar av Nordafrika.

 9. fiske

  fiske, enligt fiskelagen (1993:787) verksamhet som syftar till att fånga eller döda fritt levande fisk.

 10. Martin Heidegger

  Heidegger, Martin, född 26 september 1889, död 26 maj 1976, tysk (västtysk) filosof.