1. dill

  dill, Anethum graveolens, art i familjen flockblomstriga växter.
 2. dill

  dill subst. ~en ORDLED: dill-en
  Svensk ordbok
 3. John Dill

  Dill, Sir John Greer, 1881–1944, brittisk militär, fältmarskalk 1941.
 4. Dillnäs

  Dillnäs, f.d. församling i Nyköpings kommun, uppgick 1941 i Gåsinge–Dillnäs.
 5. Dillia

  Dillia, flod i sydöstra Niger; för belägenhet se landskarta Niger.
 6. Dilleniaceae

  Dilleniaceae, det vetenskapliga namnet på familjen dilleniaväxter.
 7. dilleniaväxter

  dilleniaväxter, Dilleniaceae, familj tvåhjärtbladiga växter med drygt 500 arter ständigt gröna träd, buskar och lianer hemmahörande i jordens tropiska trakter.
 8. Dillenia

  Dillenia, det vetenskapliga namnet på växtsläktet dillenior.
 9. dillsenap

  dillsenap, annat namn på växtarten stillfrö.
 10. dillenior

  dillenior, Dillenia, släkte dilleniaväxter med ca 60 arter träd eller buskar hemmahörande i jordens tropiska områden, särskilt i Asien och Australasien.