1. dill

  dill, Anethum graveolens, art i familjen flockblomstriga växter.
 2. dill

  dill subst. ~en ORDLED: dill-en
  Svensk ordbok
 3. John Dill

  Dill, Sir John Greer, 1881–1944, brittisk militär, fältmarskalk 1941.
 4. Dillenia

  Dillenia, det vetenskapliga namnet på växtsläktet dillenior.
 5. dillsenap

  dillsenap, annat namn på växtarten stillfrö.
 6. Dillnäs

  Dillnäs, f.d. församling i Nyköpings kommun, uppgick 1941 i Gåsinge–Dillnäs.
 7. dillenior

  dillenior, Dillenia, släkte dilleniaväxter med ca 60 arter träd eller buskar hemmahörande i jordens tropiska områden, särskilt i Asien och Australasien.
 8. Dillia

  Dillia, flod i sydöstra Niger; för belägenhet se landskarta Niger.
 9. Dilleniaceae

  Dilleniaceae, det vetenskapliga namnet på familjen dilleniaväxter.
 10. dillpion

  dillpion, Paeonia tenuifolia, art i familjen pionväxter.