1. dillsenap

  dillsenap, annat namn på växtarten stillfrö.
 2. dillsås

  dill`sås subst. ~en ~er ORDLED: dill--sås-en
  Svensk ordbok
 3. dill

  dill, Anethum graveolens, art i familjen flockblomstriga växter.
 4. Phyllis Diller

  Diller, Phyllis, 1917–2012, amerikansk skådespelerska.
 5. John Dill

  Dill, Sir John Greer, 1881–1944, brittisk militär, fältmarskalk 1941.
 6. dilla

  dill`a verb ~de ~t ORDLED: dill-ar SUBST.: dillande; dilleri
  Svensk ordbok
 7. dille

  dill`e subst. ~t äv. ~n ORDLED: dill-et
  Svensk ordbok
 8. dill

  dill subst. ~en ORDLED: dill-en
  Svensk ordbok
 9. flockblommiga växter

  flockblommiga växter är en växtfamilj.
 10. Anethum

  Anethum, det vetenskapliga namnet på ett växtsläkte med två arter; i Sverige odlas dill.