1. dimfrost

  dimfrost, frostavlagring som bildas av underkylda vattendroppar i moln och dimma som avsätts på föremål.
 2. dimfrost

  dim`frost subst. ~en ORDLED: dim--frost-en
  Svensk ordbok
 3. beslag

  beslag, i meteorologin anlagring av luftfuktighet på kalla ytor.
 4. interception

  interception, dels den process där nederbörd fångas upp och hålls kvar på vegetation eller andra föremål, dels mängden av denna nederbörd.
 5. nederbörd

  nederbörd, det vatten som i flytande eller fast form tillförs jordytan från atmosfären.
 6. isbark

  i`sbark subst. ~en ORDLED: is--bark-en
  Svensk ordbok
 7. glattis

  glatt`is subst. ~en ORDLED: glatt--is-en
  Svensk ordbok