1. dimma

  dimma, samling av i luften svävande vattendroppar, vanligen med radien 5–10 mikrometer, vilka nedsätter den horisontella sikten till under 1 km.

 2. dimma

  dimm`a subst. ~n dimmor ORDLED: dimm-an
  Svensk ordbok
 3. klimat

  klimat, de meteorologiska elementens statistiska egenskaper, såsom medelvärden, standardavvikelser, högsta och lägsta uppmätta värden m.m.

 4. natt och dimma

  natt och dimma, benämning på en av Hitlers hemliga order, se Nacht und Nebel.
 5. nebulosa

  nebulosa, moln av gas eller stoft som förekommer i rymden mellan stjärnorna eller som diffust hölje kring vissa stjärnor.
 6. ljud

  ljud, trycksvängningar som utbreder sig som vågor.
 7. kondensation

  kondensation, process varigenom en gas övergår till vätska eller fast ämne (kondensat).
 8. väder

  väder, atmosfärens tillstånd vad gäller förekomsten av vatten i olika former, t.ex. ånga, moln och nederbörd, samt luftens fysiska egenskaper som tryck, temperatur och rörelse, t.ex. vind.
 9. Millaubron

  Millaubron, Millauviadukten, en av världens högsta vägbroar, belägen i södra Frankrike.
 10. smog

  smog, blandning av dimma och luftföroreningar som förekommer mest i storstäder och uppkommer vid stora luftföroreningsutsläpp i kombination med dålig vertikal omblandning av luften.