1. dimma

  dimma, samling av i luften svävande vattendroppar, vanligen med radien 5–10 mikrometer, vilka nedsätter den horisontella sikten till under 1 km.

 2. dimma

  dimm`a subst. ~n dimmor ORDLED: dimm-an
  Svensk ordbok
 3. natt och dimma

  natt och dimma, benämning på en av Hitlers hemliga order, se Nacht und Nebel.
 4. dimmer

  dimmer, ljusregulator, anordning vid ljusströmställare som används för att reglera ljusstyrkan genom att variera spänningen på lampor eller strålkastare.
 5. dimmig

  dimm`ig adj. ~t ORDLED: dimm-ig
  Svensk ordbok
 6. Millaubron

  Millaubron, Millauviadukten, en av världens högsta vägbroar, belägen i södra Frankrike.
 7. ljusregulator

  ljusregulator, detsamma som dimmer.
 8. strålningsdimma

  strålningsdimma, låg dimma som ofta uppstår på öppna platser under kvällar och nätter då värmeutstrålning från markytan kan bli stor.
 9. advektionsdimma

  advektionsdimma, dimma som bildas då fuktig luft förs (advekteras) med vinden över ett kallare underlag, och därvid avkyls till mättnad.
 10. nebulisator

  nebulisator, apparat som från en lösning eller suspension av ett läkemedel avger en vätskeaerosol (”dimma”) för inandning, se inhalationsbehandling.