1. dimma

  dimma, samling av i luften svävande vattendroppar, vanligen med radien 5–10 mikrometer, vilka nedsätter den horisontella sikten till under 1 km.

 2. dimmig

  dimm`ig adj. ~t ORDLED: dimm-ig
  Svensk ordbok
 3. klimat

  klimat, de meteorologiska elementens statistiska egenskaper, såsom medelvärden, standardavvikelser, högsta och lägsta uppmätta värden m.m.

 4. nebulosa

  nebulosa, moln av gas eller stoft som förekommer i rymden mellan stjärnorna eller som diffust hölje kring vissa stjärnor.
 5. kondensation

  kondensation, process varigenom en gas övergår till vätska eller fast ämne (kondensat).
 6. väder

  väder, atmosfärens tillstånd vad gäller förekomsten av vatten i olika former, t.ex. ånga, moln och nederbörd, samt luftens fysiska egenskaper som tryck, temperatur och rörelse, t.ex. vind.
 7. högtryck

  högtryck, anticyklon, område i atmosfären där lufttrycket vid samma höjd över havet är högre än i omgivningen i alla riktningar.

 8. ljud

  ljud, trycksvängningar som utbreder sig som vågor.
 9. uttåget ur Egypten

  uttåget ur Egypten, berättelsen i Andra Moseboken, Exodus, om hur israeliterna efter 430 års slaveri i Egypten och sedan Israels Gud plågat landet med en rad naturkatastrofer, sjukdom och död får lov av farao att lämna Egypten.
 10. Vintergatan

  Vintergatan är vår egen galax.