1. dimmoln

  dimmoln, lågt molnslag, detsamma som stratus.
 2. dimmoln

  dim`moln subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: dim--moln-et
  Svensk ordbok
 3. dimma

  dimma, samling av i luften svävande vattendroppar, vanligen med radien 5–10 mikrometer, vilka nedsätter den horisontella sikten till under 1 km.

 4. kornsnö

  kornsnö, nederbörd som består av vita, ogenomskinliga korn.
 5. dåligtvädersmoln

  dåligtvädersmoln, sönderrivna trasor av dimmoln eller stackmoln.
 6. moln

  moln, samling av i luften svävande vattendroppar eller iskristaller.
 7. stratus

  stratus, dimmoln, lågt beläget, horisontellt utbrett molntäcke, vilket ofta uppträder i samband med dimma.

 8. kallfront

  kallfront är ett smalt och långsträckt område i atmosfären där kallare luft tränger undan varmare luft.
 9. nederbörd

  nederbörd är vatten som faller från moln i form av droppar eller i fryst form.
 10. högtryck

  högtryck, anticyklon, område i atmosfären där lufttrycket vid samma höjd över havet är högre än i omgivningen i alla riktningar.