1. dimorf

  dimorf [-mår´f] adj. ~t ORDLED: di-morf
  Svensk ordbok
 2. dimorfism

  dimorfism, fenomenet att en organism eller ett organ förekommer i två former med olika utseende, morfer.
 3. dimorfi

  dimorfi´ subst. ~n äv. ~en ORDLED: di-morf-in
  Svensk ordbok
 4. dimorfism

  dimorfis´m subst. ~en ORDLED: di-morf-ism-en
  Svensk ordbok
 5. disruptiv selektion

  disruptiv selektion (av latin disrumpo ’bryta sönder’), biologiskt urval som gynnar två fenotyper av olika beskaffenhet men missgynnar mellanliggande former.
 6. svampsjukdomar

  svampsjukdomar, mykoser, infektionssjukdomar hos människor och djur orsakade av en- eller flercelliga svamparter, inom medicinen med den generella benämningen fungus.
 7. di-

  di- förled
  Svensk ordbok