1. dimorf

  dimorf [-mår´f] adj. ~t ORDLED: di-morf
  Svensk ordbok
 2. svampsjukdomar

  svampsjukdomar, mykoser, infektionssjukdomar hos människor och djur orsakade av en- eller flercelliga svamparter, inom medicinen med den generella benämningen fungus.
 3. disruptiv selektion

  disruptiv selektion (av latin disrumpo ’bryta sönder’), biologiskt urval som gynnar två fenotyper av olika beskaffenhet men missgynnar mellanliggande former.
 4. di-

  di- förled
  Svensk ordbok