1. DIN

  DIN, Deutsches Institut für Normung, tidigare Deutscher Normenausschuss, DNA, Tysklands centrala standardiseringsorgan, medlem av CEN, CENELEC, ISO och IEC.
 2. din

  din´ pron., neutr. ditt, plur. dina
  Svensk ordbok
 3. DIN-effekt

  DIN-effekt, avgiven maximal mekanisk nyttoeffekt från förbränningsmotorer, fastställd enligt tyska normer, DIN.
 4. bet din

  bet din, judisk domstol, se Sanhedrin.
 5. Din-e Ilahi

  Din-e Ilahi, ”den gudomliga religionen”, en elitistisk religiös rörelse i Indien på 1500-talet med mogulkejsaren Akbar som ledare.
 6. Naser ad-Din

  Naser ad-Din ( Nāṣer ad-Dīn), 1831–96, shah av Iran från 1848, son till Mohammad Shah.
 7. Jalal ad-Din Rumi

  Jalal ad-Din Rumi, persisk diktare och mystiker, se Rumi.
 8. Rashid ud-din Vatvat

  Rashid ud-din Vatvat ( Rashīd ud-dīn Muḥammad al-˙Umarī ”Rashīd-e Vaṭvāṭ”), ca 1115–ca 1180, persisk diktare.
 9. Rashid ad-Din Fazlollah

  Rashid ad-Din Fazlollah ( Rashīd ad-Dīn Faẕlollāh Ṭabīb), 1247–1318, iransk minister och historieskrivare under den mongoliska ilkhan-dynastin.
 10. Gheyas ad-Din Khvandamir

  Khvandamir, Gheyas ad-Din, Ghiyāth ud-dīn Muḥammad Khvāndamīr , född ca 1475, död 1534 eller 1535, persisk historiker verksam vid det timuridiska hovet i Herat och därefter hos mogulkejsarna Babur och Humayun i Indien.