1. dinosaurier

  dinosaurier, skräcködlor, jätteödlor, Dinosauria [-sau-], utdöd överordning kräldjur i underklassen arkosaurier (inom gruppen Diapsida).

 2. dingo

  dingo, Canis lupus dingo, en förvildad form av tamhund; liksom tamhunden en underart av varg.
 3. DIN

  DIN, Deutsches Institut für Normung, tidigare Deutscher Normenausschuss, DNA, Tysklands centrala standardiseringsorgan, medlem av CEN, CENELEC, ISO och IEC.
 4. dinoflagellater

  dinoflagellater, pansarflagellater, Dinomastigota, stam inom riket Protista, inom zoologin ibland ansedd som ordningen Dinoflagellida tillhörande understammen flagellater, inom botaniken ibland som divisionen Pyrrophyta.
 5. dinge

  dinge, liten roddbåt, avsedd särskilt att bogseras efter större fritidsbåt.
 6. dinka

  dinka, ett boskapsskötande, halvnomadiserande folk i Sydsudan, tillhörande den nilotiska kulturgruppen, nära besläktat med nuerna.
 7. Jalal ad-Din Rumi

  Rumi, Jalal ad-Din, Jalāl ad-Dīn Rūmī, även känd som Mawlānā, 1207–73, persisk diktare och mystiker.
 8. Jamal ad-Din al-Afghani

  Jamal ad-Din al-Afghani (Jamāl ad-Dīn al-Afghānī), islamisk politisk aktivist, se al-Afghani.

 9. Jamal ad-Din al-Afghani

  al-Afghani, Jamal ad-Din ( Jamāl ad-Dīn al-Afghānī), 1838–97, muslimsk politisk aktivist och reformivrare.
 10. dinar

  dinar, skiljemynt i Iran.