1. dinar

  dinar, myntenhet i Algeriet (= 100 centimes), Serbien, Libyen (= 100 dirhams) och Tunisien (= 1 000 millim), Bahrain och Jordanien, Irak samt Kuwait (= 1 000 fils).
 2. dinar

  dinar, skiljemynt i Iran.
 3. dinarisk ras

  dinarisk ras, gren av den så kallade europida eller kaukasoida människorasen; termen, såväl som hela klassifikationen av raser hos människan, har numera frångåtts av vetenskapen.
 4. dinant

  dinant, en i Västeuropa använd benämning på en geologisk epok omfattande den äldre delen av perioden karbon.
 5. Dinant

  Dinant, stad i provinsen Namur, Région Wallonne, södra Belgien; 13 600 invånare (2017).

 6. Dinamo

  Dinamo, rysk (tidigare sovjetisk) idrottsförening, bildad i Moskva 1923 på initiativ av Feliks Dzerzjinskij (chef för den statliga säkerhetstjänsten, senare KGB) för den fysiska träningen av säkerhetstjänstens personal.
 7. Dinariska alperna

  Dinariska alperna, del av Dinarisk–hellenska bergskedjesystemet, belägen innanför den dalmatiska kusten på gränsen mellan Kroatien samt Bosnien och Hercegovina.
 8. Dinah Mulock

  Mulock, Dinah, 1865 gift Craik, 1826–87, brittisk författare.
 9. Dinah Washington

  Washington, Dinah, egentligen Ruth Jones, 1924–63, amerikansk jazzsångerska.
 10. Dinah Craik

  Craik, Dinah, brittisk författare, se Dinah Mulock.