1. dinar

  dinar, skiljemynt i Iran.
 2. dinar

  dinar, myntenhet i Algeriet (= 100 centimes), Serbien, Libyen (= 100 dirhams) och Tunisien (= 1 000 millim), Bahrain och Jordanien, Irak samt Kuwait (= 1 000 fils).
 3. dinarisk ras

  dinarisk ras, gren av den så kallade europida eller kaukasoida människorasen; termen, såväl som hela klassifikationen av raser hos människan, har numera frångåtts av vetenskapen.
 4. dinar

  dina´r subst. ~en ~er ORDLED: din-ar-en
  Svensk ordbok
 5. Dinariska alperna

  Dinariska alperna, del av Dinarisk–hellenska bergskedjesystemet, belägen innanför den dalmatiska kusten på gränsen mellan Kroatien samt Bosnien och Hercegovina.
 6. Dinarisk–hellenska bergskedjesystemet

  Dinarisk–hellenska bergskedjesystemet sträcker sig längs gränsen mellan Kroatien samt Bosnien och Hercegovina, genom Montenegro, Albanien och Grekland ut i Egeiska havet.
 7. diné

  diné,  nordamerikanskt folk, se navajo.

 8. Irak

  Irak, stat i Mellanöstern.

 9. Algeriet

  Algeriet, republik i Nordafrika.

 10. Serbien

  Serbien, stat på Balkanhalvön i sydöstra Europa.