1. frikopplare

    frikopplare, frånkopplare, urkopplare, löskopplare, engelska uncoupler, ämne som åstadkommer någon grad av frikoppling av fotosyntetisk eller respiratorisk elektrontransport från energiinfångning genom fosforylering (ATP-syntes).
  2. dinoseb

    dinoseb, 2-(2-metylpropyl)-4,6-dinitrofenol, har tidigare använts som ett mycket starkt insekts- och ogräsbekämpningsmedel.