1. diod

  diod, halvledardiod, halvledarkomponent med två elektroder, anod och katod, och med en likriktande, ickelinjär ström–spänningskarakteristik.
 2. Diodorus Siculus

  Diodorus Siculus (grekiska Diodōros ho Sikeliōtēs), århundradet f.Kr., grekisk historiker från Sicilien, vilken i likhet med många andra grekiska författare bosatte sig i Rom på Augustus tid.
 3. ideal diod

  ideal diod, inom elektroniken benämning på diod som i ena riktningen, framriktningen, leder ström utan spänningsfall och som i andra riktningen (med negativ spänning mellan anod och katod), backriktningen, spärrar utan att leda ström.
 4. diodlaser

  diodlaser, halvledarlaser, diodliknande halvledararrangemang med dopat material i vilket laserverkan kan uppkomma.
 5. Diodotos I

  Diodotos I, död 235 f.Kr., härskare i Baktrien, från början satrap i denna provins av seleukiderriket under Antiochos II och Seleukos II.
 6. diod

  diod [-å´d el. -o´d] subst. ~en ~er ORDLED: di-od-en
  Svensk ordbok
 7. IMPATT-diod

  IMPATT-diod, halvledardiod med negativ resistans vid mikrovågsfrekvenser.
 8. pin-diod

  pin-diod, inom elektroniken en halvledarkomponent där den p-dopade anoden och den n-dopade katoden är åtskilda av ett odopat, s.k. intrinsiskt (i) område – därav namnet pin-diod.
 9. halvledardiod

  halvledardiod, halvledarkomponent, se diod.
 10. diodgrind

  diodgrind, logisk grind uppbyggd av dioder och resistorer.