1. diod

  diod, halvledardiod, halvledarkomponent med två elektroder, anod och katod, och med en likriktande, ickelinjär ström–spänningskarakteristik.
 2. diod

  diod [-å´d el. -o´d] subst. ~en ~er ORDLED: di-od-en
  Svensk ordbok
 3. IMPATT-diod

  IMPATT-diod, halvledardiod med negativ resistans vid mikrovågsfrekvenser.
 4. pin-diod

  pin-diod, inom elektroniken en halvledarkomponent där den p-dopade anoden och den n-dopade katoden är åtskilda av ett odopat, s.k. intrinsiskt (i) område – därav namnet pin-diod.
 5. ideal diod

  ideal diod, inom elektroniken benämning på diod som i ena riktningen, framriktningen, leder ström utan spänningsfall och som i andra riktningen (med negativ spänning mellan anod och katod), backriktningen, spärrar utan att leda ström.
 6. diodgrind

  diodgrind, logisk grind uppbyggd av dioder och resistorer.
 7. diodlaser

  diodlaser, halvledarlaser, diodliknande halvledararrangemang med dopat material i vilket laserverkan kan uppkomma.
 8. Diodon

  Diodon, det vetenskapliga namnet på ett släkte piggsvinsfiskar med omkring fem arter, bl.a. igelkottfisk.
 9. Diodontidae

  Diodontidae, det vetenskapliga namnet på familjen piggsvinsfiskar.
 10. Diodoros

  Diodoros (grekiska Diodōros), med tillnamnet Kronos (efter den ”listige” guden Kronos), 300–200-talet f.Kr., grekisk filosof av den megariska skolan.