1. diod

  diod, halvledardiod, halvledarkomponent med två elektroder, anod och katod, och med en likriktande, ickelinjär ström–spänningskarakteristik.
 2. IMPATT-diod

  IMPATT-diod, halvledardiod med negativ resistans vid mikrovågsfrekvenser.
 3. pin-diod

  pin-diod, inom elektroniken en halvledarkomponent där den p-dopade anoden och den n-dopade katoden är åtskilda av ett odopat, s.k. intrinsiskt (i) område – därav namnet pin-diod.
 4. ideal diod

  ideal diod, inom elektroniken benämning på diod som i ena riktningen, framriktningen, leder ström utan spänningsfall och som i andra riktningen (med negativ spänning mellan anod och katod), backriktningen, spärrar utan att leda ström.
 5. diod

  diod [-å´d el. -o´d] subst. ~en ~er ORDLED: di-od-en
  Svensk ordbok
 6. halvledardiod

  halvledardiod, halvledarkomponent, se diod.
 7. likriktardiod

  likriktardiod, diod avsedd för likriktning av växelström.
 8. LED

  LED, light emitting diode, detsamma som lysdiod.
 9. referensdiod

  referensdiod, inom elektroniken en diod som används i mät- eller styrmetoder vilka bygger på jämförelse mellan två strömmar eller spänningar.
 10. DTL

  DTL, , inom elektroniken en familj av digitala integrerade kretsar, vars logiska kretsar är uppbyggda av dioder, transistorer och resistorer.