1. dip-slide-metod

  dip-slide-metod, ett förfaringssätt för att odla bakterier, i första hand från urin.
 2. dipvinkelmetoder

  dipvinkelmetoder , mätmetoder vid elektromagnetisk prospektering där man bestämmer den elektromagnetiska fältvektorns lutning (engelska dip).
 3. Diprioninae

  Diprioninae, det vetenskapliga namnet på underfamiljen tallsteklar.
 4. diplomatfrack

  diplomatfrack, uniform för statsanställda vid utlandstjänstgöring, introducerad under 1800-talets förra hälft, tidigast i Österrike (1810).
 5. Dipterocarpaceae

  Dipterocarpaceae, det vetenskapliga namnet på familjen dipterocarpusväxter.
 6. dipteros

  dipteros, antik arkitekturterm för tempel med dubbel kolonnomgång ( pteron), t.ex. Artemis-templet i Efesos från 500-talet f.Kr. och det hellenistiska Apollon-templet i Didyma.
 7. diplomat

  diplomat kallas den som representerar sitt lands regering i främmande länder.
 8. Diploschistes

  Diploschistes, det vetenskapliga namnet på släktet groplavar.
 9. diplom

  diplom intyg, ofta dekorativt utformat, om en genomgången utbildning, en värdighet eller en belöning.
 10. Diplozoon

  Diplozoon, det vetenskapliga namnet på ett släkte monogena sugmaskar med bl.a. dubbeldjur.