1. Dipsacus

  Dipsacus, det vetenskapliga namnet på växtsläktet kardväddar.
 2. Dipsacaceae

  Dipsacaceae, det vetenskapliga namnet på familjen väddväxter.
 3. Dipsan

  Dipsan®, varunamn för en substans, kalciumkarbimid, som används vid behandling av patienter med kroniskt alkoholmissbruk.

 4. dipsomani

  dipsomani, tidigare använd benämning på alkoholmissbruk, särskilt på så kallat periodsupande.

 5. dip-slide-metod

  dip-slide-metod, ett förfaringssätt för att odla bakterier, i första hand från urin.
 6. dipsan

  dipsa´n subst. ~et ORDLED: dips-an-et
  Svensk ordbok
 7. dipsoman

  dipsoma´n subst. ~en ~er ORDLED: dipso-man-en
  Svensk ordbok
 8. dipsomani

  dipsomani´ subst. ~n äv. ~en ORDLED: dipso-man-in
  Svensk ordbok
 9. dipvinkelmetoder

  dipvinkelmetoder , mätmetoder vid elektromagnetisk prospektering där man bestämmer den elektromagnetiska fältvektorns lutning (engelska dip).
 10. urinodling

  urinodling, undersökning av urin beträffande förekomsten av bakterier i urinen.