1. direktör

  direktö´r subst. ~en äv. ~n, ~er ORDLED: di-rekt-ör-en
  Svensk ordbok
 2. verkställande direktör

  verkställande direktör, VD, person som handhar den s.k. löpande förvaltningen i ett aktiebolag eller en ekonomisk förening.
 3. Direktörsklubben

  Direktörsklubben, The Big Five, inofficiell förening som var verksam 1933–51 och bestod av cheferna för de stora exportföretagen inom svensk verkstadsindustri, ASEA, Electrolux, LM Ericsson, Separator och SKF samt från 1941 även AGA.
 4. dockteater

  dockteater, teaterform där dockor, som manipuleras av mer eller mindre dolda dockspelare, gestaltar den dramatiska konflikten på specialutformade miniatyrscener.
 5. VD

  VD, förkortning för verkställande direktör.
 6. Lars von Trier

  Lars von Trier är en dansk filmregissör.
 7. klassicism

  klassicism, i vid bemärkelse estetisk riktning som söker sina förebilder i den grekiska och romerska antiken.
 8. Patrick Alströmer

  Alströmer, Patrick, 1733–1804, friherre, industriman och mecenat; jämför släktartikel Alströmer.
 9. Bror Ejve

  Ejve, Bror, 1897–1962, folkbildare, direktör för och drivande kraft i Folkrörelsernas konstfrämjande från 1947.
 10. Paul Hoyer

  Hoyer, Paul, född 1945, finländsk partikelfysiker, professor vid Helsingfors universitet sedan 1980, direktör för NORDITA sedan 1995.