1. disco

  disco, annan stavning av disko.
 2. disciplin

  disciplin, vetenskap(sgren), fackområde; ordning, lydnad, tukt.
 3. discus

  discus, disk, anatomisk benämning på skivformig struktur.
 4. disciplinansvar

  disciplinansvar, ett lagreglerat, utomstraffrättsligt sanktionssystem för bl.a. arbetstagare med statlig anställning.
 5. discordialinje

  discordialinje, linje i ett blyisotop-/uranisotopdiagram som används vid datering av bergarter.
 6. Discovery Communications

  Discovery Communications, amerikanskt TV-företag specialiserat på populärvetenskapliga TV-kanaler.
 7. Disciplinkompaniet

  Disciplinkompaniet, Värvade arméns disciplinkompani , kompani som bestod av utstraffat (ur rullorna struket) manskap vid arméns värvade trupper och flottan, vilket där fullgjorde sin återstående värvningstid som arbetsmanskap.
 8. compact disc

  compact disc, se CD.
 9. disclaimer

  disclaimer, term inom varumärkesområdet, som innebär undantag vid registrering av varumärke för sådana delar av ett varumärke som saknar särskiljningsförmåga och därför inte omfattas av ensamrätten.
 10. disciplinpåföljd

  disciplinpåföljd, sanktion som en arbetsgivare i bestraffningssyfte ålägger en arbetstagare för förseelse i anställningen, t.ex. varning, suspension (avstängning utan lön) eller löneavdrag.