1. disciplin

  disciplin, vetenskap(sgren), fackområde; ordning, lydnad, tukt.
 2. disco

  disco, annan stavning av disko.
 3. discantus

  discantus, benämning på olika former av medeltida flerstämmighet: först liktydig med organum, senare innebärande en satstyp med likartad rytm i de 2–4 stämmorna, såsom i Notre-Dame-skolans clausula på 1200-talet.

 4. disciplinpåföljd

  disciplinpåföljd, sanktion som en arbetsgivare i bestraffningssyfte ålägger en arbetstagare för förseelse i anställningen, t.ex. varning, suspension (avstängning utan lön) eller löneavdrag.
 5. Discoverer

  Discoverer, en serie kameraförsedda spaningssatelliter, uppsända av USA:s flygvapen mellan 1959 och, officiellt, 1962 (då flottans och flygets satellituppsändningar sekretessbelades).
 6. discus

  discus, disk, anatomisk benämning på skivformig struktur.
 7. Discovery Communications

  Discovery Communications, amerikanskt TV-företag specialiserat på populärvetenskapliga TV-kanaler.
 8. disciplinär bestraffning

  disciplinär bestraffning, påföljd enligt lagen om kriminalvård i anstalt.
 9. Discovery Channel

  Discovery Channel, amerikansk satellit-TV-kanal med internationell spridning.
 10. compact disc

  compact disc, se CD.