1. disciplin

  disciplin, vetenskap(sgren), fackområde; ordning, lydnad, tukt.
 2. disciplin

  discipli´n [-si-] subst. ~en ~er ORDLED: discipl-in-en
  Svensk ordbok
 3. Disciplina clericalis

  Disciplina clericalis (lat., ’prästerlig undervisning’), textsamling avfattad på latin av den spanske juden Petrus Alfonsi, tidigast 1106, då han tog dopet.
 4. Disciplinkompaniet

  Disciplinkompaniet, Värvade arméns disciplinkompani , kompani som bestod av utstraffat (ur rullorna struket) manskap vid arméns värvade trupper och flottan, vilket där fullgjorde sin återstående värvningstid som arbetsmanskap.
 5. disciplinförseelse

  disciplinförseelse, förseelse enligt lagen om disciplinansvar inom totalförsvaret m.m.
 6. disciplinansvar

  disciplinansvar, ett lagreglerat, utomstraffrättsligt sanktionssystem för bl.a. arbetstagare med statlig anställning.
 7. disciplinmål

  disciplinmål, förfarande inom försvaret vid vilket krigsman kan åläggas disciplinpåföljd i form av varning, extratjänst, löneavdrag och utegångsförbud för förseelse i tjänsten.
 8. Disciplinrullen

  Disciplinrullen, annat namn på Samfundsregeln, en av Dödahavsrullarna.
 9. disciplinnämnd

  disciplinnämnd finns vid varje svensk statlig högskoleenhet och får finnas vid kommunal högskola.
 10. disciplinstraff

  disciplinstraff, en 1986 avskaffad form av straff för ett mindre allvarligt brott förövat av krigsman.