1. CD

  CD, compact disc, CD-skiva, kompaktskiva, skiva för optisk lagring av information i digital form.
 2. Claes ”Clabbe” af Geijerstam

  af Geijerstam, Claes ( ”Clabbe”), född 1946, diskjockey, radiopratare och popmusiker; jämför släktartikel af Geijerstam.
 3. compact disc

  compact disc, se CD.
 4. diskjockey

  diskjockey, discjockey (engelska disc-jockey), DJ, person som väljer ut och presenterar musik i radio eller på diskotek.
 5. DVD

  DVD är en skiva som man kan lagra stora mängder digital information på.
 6. CD-ROM

  CD-ROM, compact disc – read-only memory, skiva för optisk lagring av stora mängder data.
 7. LD

  LD, laser disc, lagringsmedium för information.
 8. Blu-ray

  Blu-ray, Blu-ray Disc ®, BD, format för lagring av data i digital form.
 9. CD-I

  CD-I, CD-i, compact disc – interactive, tidigare kompaktskiva på vilken det förutom data kunde lagras ljud, stillbilder och rörliga bilder (video) samt programvara som möjliggjorde interaktiv användning.

 10. frisbee

  frisbee, leksak och idrottsredskap: skivor eller diskar ( discar) av plast som kastas; i Sverige m.fl. länder också benämning på den tävlingssport som annars heter Flying Disc.