1. diser

  diser är övernaturliga kvinnogestalter i fornnordisk religion.
 2. Diseröd

  Diseröd, tätort i Kungälvs kommun, Bohuslän (Västra Götalands län); 10 km nordöst om Kungälv; 1 328 invånare (2016).

 3. dis

  dis, mytologiskt väsen, se diser.
 4. Disa

  Disa, litterär gestalt.
 5. Disa

  Disa, kvinnonamn av nordiskt ursprung, en kortform av sammansatta kvinnonamn på - dis; det kan även vara en form av Desideria.
 6. dis-

  dis-, latinskt prefix med betydelsen ’isär’, ’i delar’ och ’o-’, t.ex. i latin distraho ’dra isär’ och i svenska distrahera.
 7. DIS

  DIS, förkortning för Draft International Standard, ett slutgiltigt förslag till internationell standard som ännu inte hunnit godtas som standard enligt ISO eller IEC.
 8. dis

  dis är vattendroppar eller partiklar som svävar i luften och sprider ljuset.
 9. arktiskt dis

  arktiskt dis, dis som beror av den koncentration av luftföroreningar, främst sulfat och sot, som förekommer i luften över Arktis under senvintern.
 10. Dis Pater

  Dis Pater, romersk gud, med gemålen Proserpina härskare över underjorden och dödsriket.