1. diser

  diser, kvinnliga gudaväsen i fornnordisk mytologi, ursprungligen möjligen fruktbarhetsgudinnor, som blivit föremål för både offentlig och privat kult vid disablot.
 2. disig

  di`sig adj. ~t ORDLED: dis-ig
  Svensk ordbok
 3. Disa

  Disa, kvinnonamn av nordiskt ursprung, en kortform av sammansatta kvinnonamn på - dis; det kan även vara en form av Desideria.
 4. Disa

  Disa, litterär gestalt.
 5. Titan

  Titan, Saturnus VI, solsystemets näst största måne och den överlägset största av planeten Saturnus månar, upptäckt 1655 av Christiaan Huygens.
 6. högtryck

  högtryck, anticyklon, område i atmosfären där lufttrycket vid samma höjd över havet är högre än i omgivningen i alla riktningar.

 7. dis

  dis, mytologiskt väsen, se diser.
 8. dis

  dis är vattendroppar eller partiklar som svävar i luften och sprider ljuset.
 9. romersk religion

  romersk religion, den romerska statens erkända, statsstödda, offentliga gudar, prästerskap, kulter, riter och festkalender.
 10. desinformation

  desinformation, spridning av (särskilt avsiktligt) felaktig information.