1. diskrepans

  diskrepans [-aŋ´s el. -an´s] subst. ~en ~er ORDLED: dis-krep-ans-en
  Svensk ordbok
 2. smärta

  smärta, obehaglig känselupplevelse som oftast orsakas av inträffad vävnadsskada eller upplevs som associerad med vävnadsskada.
 3. Polen

  Polen, stat i mellersta Europa.

 4. disproportion

  disproportion [-ʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: dis-pro-port-ion-en
  Svensk ordbok
 5. krepera

  krepe´ra verb ~de ~t ORDLED: krep-er-ar SUBST.: kreperande, krepering
  Svensk ordbok
 6. diskordans

  diskordans [-aŋ´s el. -an´s] subst. ~en ~er ORDLED: dis-kord-ans-en
  Svensk ordbok