1. dispasch

  dispasch, sjörättslig utredning av haveri och inträffade skador, som underställs en särskild juridisk tjänsteman, dispaschör.
 2. dispaschör

  dispaschör, av regeringen förordnad person med domarkompetens som bl.a. har till uppgift att fungera som domare vid tvist mellan försäkringsgivare och försäkringstagare om ersättningsskyldighet på grund av avtal om sjöförsäkring.
 3. dispasch

  dispasch´ subst. ~en ~er ORDLED: dis-pasch-en
  Svensk ordbok
 4. dispaschera

  dispasche´ra verb ~de ~t ORDLED: dis-pasch-er-ar SUBST.: dispascherande, dispaschering
  Svensk ordbok
 5. dispaschör

  dispaschö´r subst. ~en äv. ~n, ~er ORDLED: dis-pasch-ör-er
  Svensk ordbok
 6. gemensamt haveri

  gemensamt haveri, GH, engelska general average, skada som avsiktligt tillfogas ett fartyg och/eller dess last i syfte att rädda deras värde, då de gemensamt är utsatta för fara på sjön.