1. dispaschör

  dispaschör, av regeringen förordnad person med domarkompetens som bl.a. har till uppgift att fungera som domare vid tvist mellan försäkringsgivare och försäkringstagare om ersättningsskyldighet på grund av avtal om sjöförsäkring.
 2. dispaschör

  dispaschö´r subst. ~en äv. ~n, ~er ORDLED: dis-pasch-ör-er
  Svensk ordbok
 3. dispasch

  dispasch, sjörättslig utredning av haveri och inträffade skador, som underställs en särskild juridisk tjänsteman, dispaschör.
 4. Carl Fredric von Breda

  von Breda, Carl Fredric, 1759–1818, konstnär, professor vid Konstakademien 1796–1810.
 5. Conrad Pineus

  Pineus, Conrad, 1872–1945, dispaschör och kulturpersonlighet i Göteborg.