1. dispasch

  dispasch, sjörättslig utredning av haveri och inträffade skador, som underställs en särskild juridisk tjänsteman, dispaschör.
 2. dispasch

  dispasch´ subst. ~en ~er ORDLED: dis-pasch-en
  Svensk ordbok
 3. gemensamt haveri

  gemensamt haveri, GH, engelska general average, skada som avsiktligt tillfogas ett fartyg och/eller dess last i syfte att rädda deras värde, då de gemensamt är utsatta för fara på sjön.
 4. dispaschera

  dispasche´ra verb ~de ~t ORDLED: dis-pasch-er-ar SUBST.: dispascherande, dispaschering
  Svensk ordbok