1. diss

  diss, musikterm, den med ett halvt tonsteg höjda tonen d.

 2. diss.

  diss., förkortning för dissertation.
 3. diss

  diss subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: diss-et
  Svensk ordbok
 4. diss.

  diss. se dissertation
  Svensk ordbok
 5. dissa

  dissa, ringakta, förolämpa, tråka, nedvärdera, avspisa.
 6. dissens

  dissens, skiljaktig mening i en dom.
 7. dissertation

  dissertation, i Sverige mindre vanlig benämning på akademisk avhandling eller doktorsavhandling.
 8. dissekera

  dissekera, skära upp och sönderdela (kropp) för anatomiskt studium; (överfört) noggrant analysera.
 9. dissemination

  dissemination (ut)spridning; inom geologin förhållandet att ett malmmineral förekommer utspritt och i små mängder i en malmkropp.
 10. dissenter

  dissenter, en i Storbritannien bruklig benämning på en person som intar en annan religiös ståndpunkt än den etablerade anglikanska statskyrkans.