1. dissenter

  dissenter, en i Storbritannien bruklig benämning på en person som intar en annan religiös ståndpunkt än den etablerade anglikanska statskyrkans.
 2. dissenter

  dissen´ter subst. ~n, plur. ~ el. ~s ORDLED: dis-sent-ern
  Svensk ordbok
 3. dissenterlagen

  dissenterlagen, oegentlig benämning på 1860 och 1873 års svenska lagar om ”främmande trosbekännare”.
 4. nonkonformism

  nonkonformism, medvetet avvikande från gällande sociala normer, motsatsen till konformism.
 5. Bhutan

  Bhutan, stat i Asien.

 6. avstalinisering

  avstalinisering, benämning på de försök som efter Stalins död gjordes för att förändra Sovjetunionens politik och kulturliv.
 7. Litauen

  Litauen, stat vid Östersjön.

 8. Australien

  Australien, stat i Oceanien.

 9. Church of England

  Church of England, Engelska kyrkan, den nationella kyrka som uppkom i England genom 1500-talets reformation och som efter hand blev moderkyrka för anglikanska kyrkogemenskapen.